Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών

Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών

Εισαγωγή

Ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών, πιο γνωστός απλώς ως FAO, είναι ένας οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών που προωθεί την επισιτιστική ασφάλεια και προστατεύει τους φυσικούς πόρους. Είναι υπεύθυνο για την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και στο κοινό.

Ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών, πιο γνωστός απλώς ως FAO, είναι ένας οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών που προωθεί την επισιτιστική ασφάλεια και προστατεύει τους φυσικούς πόρους. Είναι υπεύθυνο για την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και στο κοινό.

Ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών, πιο γνωστός απλώς ως FAO, είναι ένας οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών που προωθεί την επισιτιστική ασφάλεια και προστατεύει τους φυσικούς πόρους. Είναι υπεύθυνο για την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και στο κοινό.

Ο FAO ιδρύθηκε το 1945 από 15 χώρες που συμφώνησαν σε ένα σχέδιο συντονισμού των προσπαθειών τους για τη βελτίωση της αγροτικής παραγωγικότητας, τη μείωση της πείνας και την αύξηση της προσφοράς τροφίμων παγκοσμίως.

[1] Σήμερα, διαδραματίζει βασικό ρόλο στη διαμόρφωση παγκόσμιων πολιτικών που σχετίζονται με τη γεωργία παρέχοντας τεχνική βοήθεια σε όλο τον κόσμο μέσω της έδρας της στη Ρώμη

[2], η οποία περιλαμβάνει προγράμματα που επικεντρώνονται στη βελτίωση της διατροφής. αύξηση των αποδόσεων μέσω βελτιωμένης ποιότητας σπόρων ή πρόσβασης· προώθηση πρακτικών βιώσιμης διαχείρισης της γης, όπως η αγροδασοκομία· καθιέρωση κατευθυντήριων γραμμών βέλτιστης πρακτικής για την ασφαλή χρήση φυτοφαρμάκων/ζιζανιοκτόνων κ.λπ.

Ιστορία κεφαλαίου

Ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO) δημιουργήθηκε το 1945 ως οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών για να βοηθήσει στην ανοικοδόμηση του παγκόσμιου εφοδιασμού τροφίμων. Ο FAO βοηθά επίσης στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών για τη φυτική παραγωγή, την κτηνοτροφία και την κτηνιατρική φροντίδα.

Ο οργανισμός έχει γραφεία στη Ρώμη, το Παρίσι και το Ναϊρόμπι σε τρεις ηπείρους: Αφρική. Ασία; Ευρώπη (συμπεριλαμβανομένης της Δυτικής Ευρώπης όπου λειτουργεί υπό το Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Γραφείο της)· Λατινική Αμερική & Καραϊβική; Βόρεια Αμερική (συμπεριλαμβανομένου του Καναδά).

Δομή

Ο FAO είναι μια εξειδικευμένη υπηρεσία των Ηνωμένων Εθνών. Είναι υπεύθυνο για την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και στο κοινό, καθώς και για την προστασία των φυσικών πόρων.

Συνάφεια στις διεθνείς σχέσεις

Ο FAO είναι μια υπηρεσία των Ηνωμένων Εθνών. Είναι υπεύθυνο για την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και στο κοινό, την προώθηση βιώσιμων γεωργικών πρακτικών και την εξασφάλιση των προμηθειών τροφίμων σε όλο τον κόσμο. Ο Οργανισμός εκτελεί το έργο του μέσα από τέσσερις βασικούς πυλώνες:

Ασφάλεια τροφίμων – διασφάλιση ότι οι άνθρωποι παντού έχουν πρόσβαση σε επαρκή, ασφαλή και θρεπτικά τρόφιμα.

Διατροφή – βελτίωση της διατροφής σε παιδιά κάτω των πέντε ετών.

Κλιματική Αλλαγή & Βιώσιμη Γεωργία – μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου μέσω βιώσιμων γεωργικών πρακτικών.

Διαχείριση Φυσικών Πόρων – διατήρηση των φυσικών πόρων όπως τα δάση, οι υγρότοποι και τα υδάτινα ρεύματα που απαιτούνται για την αειφόρο ανάπτυξη.

Ο FAO κάνει τη διαφορά στον κόσμο προστατεύοντας τους φυσικούς πόρους και εξασφαλίζοντας προμήθειες τροφίμων

Ο FAO προστατεύει τους φυσικούς πόρους από την υποβάθμιση που προκαλείται από τον άνθρωπο. Εργάζονται για τη διατήρηση των δασών, των υγροτόπων και των λιβαδιών που παρέχουν ενδιαίτημα για την άγρια ​​ζωή και τους ανθρώπους. Ο οργανισμός εργάζεται επίσης για να αποτρέψει την απώλεια της βιοποικιλότητας αυξάνοντας την ευαισθητοποίηση σχετικά με αυτήν τόσο στις κυβερνήσεις όσο και στις κοινότητες σε όλο τον κόσμο.

Ο FAO εξασφαλίζει προμήθειες τροφίμων μέσω προγραμμάτων που προωθούν βιώσιμες γεωργικές πρακτικές, όπως η εναλλαγή καλλιεργειών ή η ολοκληρωμένη διαχείριση παρασίτων (IPM). Αυτές οι μέθοδοι συμβάλλουν στη μείωση της διάβρωσης του εδάφους ενώ αυξάνουν τις αποδόσεις ανά στρέμμα που φυτεύονται με καλλιέργειες όπως σιτάρι ή ρύζι

συμπέρασμα

Ο FAO είναι σημαντικό μέρος του διεθνούς συστήματος τροφίμων. Βοηθά στην προστασία των φυσικών πόρων, προωθεί τη βιώσιμη γεωργία και υποστηρίζει ευάλωτους πληθυσμούς σε όλο τον κόσμο. Ο FAO έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην προώθηση της ειρήνης και της ασφάλειας σε όλο τον κόσμο, βοηθώντας τις χώρες να αναπτύξουν τους γεωργικούς τους τομείς με ασφάλεια και βιωσιμότητα.

Ο οργανισμός παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις τάσεις παραγωγής τροφίμων σε όλο τον κόσμο και τον τρόπο με τον οποίο επηρεάζουν διαφορετικές κοινότητες κατά τη διάρκεια χρονικών περιόδων, ώστε οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής να μπορούν να κατανοήσουν καλύτερα πώς μπορούν να παραχθούν τα τρόφιμα με ασφάλεια καθώς και εάν χρειάζονται αλλαγές στις πολιτικές της χώρας τους σχετικά με τις γεωργικές πρακτικές

ovalse.com

Learn More →
en_USEnglish